Loading...

 

آزمایشگاه صحه‌گذاری نرم‌افزار پزشکی

با توجه به سرعت بالای رشد تكنولوژی و فناوری اطلاعات در زمينه تجهيزات، مقوله تجهيزات پزشکی نيز از اين امر مستثنی نبوده و امروزه شاهد كاربرد وسيع نرم‌افزارهای پزشکی در تجهيزات پزشکی و فناوری‌های به‌روز آن‌ها هستيم. یکی از اصول عملكرد ايمن در تجهيزات پزشکی، اطمينان از عملكرد بهينه و مطمئن نرم‌افزار اين تجهيزات است، در اين راستا استاندارد IEC62304 به‌طور خاص به ارزیابی و صحه‌گذاری نرم‌افزارهای پزشکی پرداخته است، و در این مرکز این موارد در آزمایشگاه بررسی می‌شود. این استاندارد، الزامات مربوط به طول‌‌ عمر نرم‌افزار وسایل پزشکی را تعریف می‌کند. مجموعه‌ی فرآیندها، فعالیت‌ها و وظایف توصیف شده در این استاندارد، یک چهارچوب مشترک را برای فرآیندهای طول عمر نرم‌افزار وسایل پزشکی ایجاد می‌کند. این استاندارد در خصوص توسعه و نگهداری نرم‌افزار وسایل پزشکی به‌کار می‌رود. استفاده از این استاندارد هنگامی‌که نرم‌افزار خود یک وسیله‌ی پزشکی محسوب گردد یا بخشی از یک وسیله‌ی پزشکی نهایی باشد کاربرد دارد.

IEC 62304:2006+AMD1:2015 CSV: Medical device software - Software life cycle processes

پرداخت الکترونیکی با تمامی کارت های عضو شتاب

تکمیل اطلاعات جهت شروع خدمات
گفتگوی آنلاین