Loading...

 

آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی خودرو

آزمون کامل سازگاری الکترومغناطیس (EMC) خودروهای جاده‌ای در مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک برای نخستین بار و با توجه به نیاز کشور به صورت جامع و به همت مطالعات گسترده، تجربه بسیار زیاد و حمایت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال صورت گرفت. انجام این آزمون‌ها پیش از این در خارج از کشور و با صرف هزینه‌های بسیار زیاد، مدت زمان بسیار طولانی و مشکلات متعدد در ارسال و بازگشت خودرو صورت می‌گرفته که نتیجه آن خروج ارز از کشور و صرف زمان زیادی بوده است. لذا آزمایشگاه EMC خودرو مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در فاز اول آزمون خودرو کامل در فضای آزاد را در سال 1394 شروع نمود و در فاز دوم با راه‌اندازی چمبر EMC برای خودروهای با طول تا 7 متر در سال 1396 کار خود را توسعه داده و در نهایت پروژه بزرگترین چمبر منطقه را شروع نموده که در حال تکمیل مراحل پایانی خود می‌باشد.  

سازگاری الکترومغناطیس خودرو و تجهیزات الکتریکی آن از جمله استانداردهای الزامی برای تمامی خودروهای با ساختار احتراق داخلی و یا خودروهای الکتریکی می‌باشد. به‌عبارت دیگر تمام قطعات الکتریکی خودرو باید به‌صورت امن و مطمئن از نظر تابش امواج الکترومغناطیس با یکدیگر عمل نمایند. عملکرد موتور، سیستم احتراق، جرقه‌زنی و غیره نباید هیچ‌گونه تأثیر منفی در سیستم‌های الکترونیکی، کنترلی و هدایتی خودرو داشته باشد. علاوه بر این، یک ساختار کامل خودرو باید سطح معینی از اختلالات الکترومغناطیس را به محیط اطراف یا خودروهای مجاور ساطع کرده و از سویی دیگر نسبت به اختلالات تابشی و هدایتی فضای بیرون نیز مصونیت داشته باشد به‌نحوی که ایجاد اختلالات خارجی موجب هیچ‌گونه تغییری در عملکرد خودرو نگردد.

در این راستا، در حال حاضر آزمایشگاه EMC مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک توانایی و تأیید صلاحیت انجام کامل آزمون‌های مصونیت تشعشعی و گسیل تشعشعی برای اولین بار در کشور در محیط فضای باز و چمبر EMC مطابق با استانداردهای ISIRI 6502، CISPR 12، CISPR 25، ISO 11451-2، ISO 11451-1، ECE R10 را دارد. در طی 5 سال گذشته، خدمات بسیار گسترده‌ای در این حوزه به تمامی تولیدکنند‌گان صنعت خودرو ارائه شده که نتیجه آن بهبود مستمر در کیفیت قطعات مرتبط با EMC در این صنعت بوده است.