Loading...

 

آزمایشگاه آزمون‌های ایمنی بردهای آسانسور

تابلو فرمان مهم‌ترین قطعه الکترونیکی آسانسور است که با پردازش دستورات طبقه و کابین آسانسور فرمان‌های مهم و اساسی را به آسانسور می‌دهد. طراحی و ساخت این قطعه مستلزم طی نمودن مراحل فرآیند استاندار تابلو فرمان آسانسور است که به هیچ عنوان نباید از آن چشم‌پوشی کرد. این قطعه با حساسیت بالایی ساخته می‌شود، زیرا کنترل تمامی وضعیت‌های تجهیزات الکتریکی آسانسور و هدایت کابین را عهده‌دار است. تولیدکنندگان تابلو فرمان آسانسور باید محصولات خود را با استاندار تابلو فرمان آسانسور تطبیق دهند. استاندارد INSO 6303-1 در مورد آسانسور استاندارد اجباری بوده و پیوست ج 6 این استاندارد در مورد آزمون‌‎های ارتعاش، شوک، ضربه و آزمون‌های شرایط محیطی گرما و سرما و آزمون‌های فواصل هوایی و خزشی قابل انجام در آزمایشگاه است.