Loading...

 

اجرای راهکارهای مقابله با حملات نفوذی و پیکربندی سیستم‌های تشخیص نفوذ نسل جدید

در معماری‌های امنیتی انتخاب تکنولوژی‌های تشخیص نفوذ یکی از ارکان پیاده‌سازی موارد امنیتی می‌باشد. حملات سایبری دارای ابعاد و ویژگی‌های متفاوتی هستند حملات نفوذی و دسترسی‌های غیرمجاز از رایج‌ترین حملاتی هستند که علیه سرویس‌دهنده‌های حیاتی اجرا می‌شود از این‌رو برای انتخاب صحیح سیستم تشخیص نفوذ پارامترهای مشخصی باید درنظر گرفته شود. مطابق با استانداردهای جهان و سهم بازار، یکی از قدرتمند‌ترین و موثرترین راهکارهای موجود، تکنولوژی NGIPS می‌باشد. این مجموعه می‌تواند به شما در انتخاب راهکار موثر و کارآمد، بهینه‌سازی و پیاده‌سازی راهکار خدمات فنی و مهندسی  ارائه نماید.

ارائه راهکارهای طراحی و پیاده‌سازی فایروال‌های نسل جدید 

پرکاربردترین اجزای سیستم‌های امنیتی فایروال‌ها می‌باشند. الگوریتم‌های مختلفی اساس عمکلرد فایروال‌ها را تشکیل می‌دهند. مطابق با استانداردهای جهان و سهم بازار، یکی از قدرتمند‌ترین و موثرترین راهکارها، تکنولوژی NGFW می‌باشد. از این‌رو بنا به نیازمندی‌های سازمان و الزامات امنیتی بخش‌ها و سرویس‌های مختلف در زیرساخت میتوان فایروال‌های متفاوتی را استفاده کرد. راهکار پیشنهادی مرکز در زمینه فایروال‌های نسل جدید دربرگیرنده قابلیت‌های امنیتی زیر می‌باشد:

1. ارائه قابلیت برترین سیستم تشخیص نفوذ کارآمد و موثر 

2. ارائه قابلیت سیستم ضد بدافزار با رویکرد متد Retrospective  

3. ارائه قابلیت شناسایی و شناخت برنامه‌های کاربردی و Applicationهای جاری در شبکه (Application Visibility And Control)

4. ارائه قابلیت کنترل و محدود کرد فعالیت گروه‌های مختلف URL

5. ارائه سرویس Threat Intelligence  از منابع معتبر جهانی

این مرکز با استناد به الگوها و استانداردهای طراحی، آماده ارائه خدمات طراحی در زمینه انتخاب فایروال‌های مناسب و پیکربندی و نحوه جای‌گیری آن‌ها در زیرساخت‌های ارتباطی می‌باشد.