Loading...

 

آزمایشگاه ارتعاش

آزمایشگاه ارتعاش، ارزیابی پایداری و استحکام انواع قطعات و تجهیزات در مقابل انواع ارتعاش سینوسی، تصادفی، گذرا و انواع شوک مکانیکی را انجام می‌دهد.

ضرورت و نیاز انجام آزمون‌های ارتعاش 

    آزمون ارتعاش، شوک و ضربه در صنایع مختلف از جمله تولید خودرو، باتری، تجهیزات برقی و الکترونیکی، پزشکی، مکانیکی و غیره نقش مهمی را ایفا می‌نماید و اطمینان از عملکرد پایدار و باثبات، ایمن و مطابق مشخصات تعیین ‌شده را فراهم می‌کند زیرا آسیب‌دیدگی تجهیز در اثر نوسانات، ارتعاش و تکانه‌ها و ضربات وارده در اثر حمل‌و‌نقل و جابجایی و یا در استفاده معمول، می‌تواند عملکرد عادی تجهیز را با خطر مواجه نماید. 

تجهیزات آزمون باید بتوانند مدل‌های تعریف ‌شده در استانداردها مانند شوک نیم‌سینوسی، دندان اره‌ای، ذوزنقه‌ای در فرکانس‌های مختلف را به‌صورت تکراری یا غیرتکراری بادقت زیاد شبیه‌سازی و بر روی نمونه تحت آزمون اعمال نمایند. به‌طور مثال آزمون ارتعاش و تکانه‌های وارده به باتری نصب شده بر روی موتور‌سیکلت یا خودرو و یا یک دستگاه آسانسور متحرک با آزمون ارتعاش یک دستگاه مانیتور علائم حیاتی بیمار قابل‌حمل و یا یک دستگاه تلفن بی‌سیم دستی بسیار متفاوت است و شبیه‌سازی آن‌ها طبق استانداردهای ویژه مرتبط انجام می‌شود. 

دامنه کاری آزمایشگاه : 

حداکثر نیروی سینوسی: 26 KN       حداکثر شتاب: G 68

حداکثر فرکانس: 2600 Hz              پهنای پالس: ms 18

حداکثر دامنه: 50 mm

 

فهرست استاندارد آزمایشگاه ارتعاش مطابق با  ISO 17025

 

پرداخت الکترونیکی با تمامی کارت های عضو شتاب

تکمیل اطلاعات جهت شروع خدمات
گفتگوی آنلاین