Loading...

 

آزمایشگاه ارتعاش

آزمایشگاه ارتعاش مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک دارای استاندارد ISO 17025 می‌باشد.

آزمون ارتعاش، شوک و ضربه در صنایع مختلف از جمله تولید خودرو، باتری، تجهیزات برقی و الکترونیکی، پزشکی، مکانیکی ... نقش مهمی را ایفا می‌نماید و اطمینان از عملکرد پایدار، ایمن و مطابق مشخصات تعیین شده را فراهم می‌کند. زیرا آسیب‌دیدگی تجهیز در اثر نوسانات، ارتعاش و تکانه‌ها و ضربات وارده در اثر حمل‌و‌نقل و جابه‌جایی و یا در استفاده معمول، می­‌تواند عملکرد عادی تجهیز را با خطر مواجه نماید. به دلیل تنوع ارتعاش‌ها و تکانه‌ها، استانداردهای متعددی جهت شبیه‌سازی آن‌ها تدوین شده‌اند. تجهیزات آزمون باید بتوانند مدل­‌های تعریف شده در استانداردها مانند شوک نیم‌سینوسی، دندان اره‌ای، ذوزنقه‌ای در فرکانس‌های مختلف را به‌صورت تکراری یا غیرتکراری با دقت زیاد شبیه‌­سازی و بر روی نمونه تحت آزمون اعمال نمایند. به‌طور مثال آزمون ارتعاش و تکانه­‌های وارده به باتری نصب شده بر روی موتور­سیکلت یا خودرو و یا یک دستگاه آسانسور متحرک با آزمون ارتعاش یک دستگاه مانیتور علائم حیاتی بیمار قابل‌حمل و یا یک دستگاه تلفن بی­‌سیم دستی بسیار متفاوت است و شبیه‌سازی آن‌ها طبق استانداردهای ویژه مرتبط انجام می‌شود.


       

دامنه کاری آزمایشگاه :

حداکثر نیروی سینوسی :

26 KN

حداکثر فرکانس :

 2600 Hz

حداکثر شتاب:

G 68

پهنای پالس :

ms 18

حداکثر دامنه :

 50 mm


فهرست استاندارد آزمایشگاه ارتعاش مطابق با  ISO 17025