Loading...

 

آزمایشگاه ارزیابی نرم‌افزارهای مجهز به زیرساخت کلیدعمومی (PKE)

این آزمایشگاه با توجه به فعالیت تحقیقاتی خود در حوزه‌های فناوری و امنیت اطلاعات، اقدام به تدوین الزامات ملی برنامه‌های کاربردی مجهز به زیرساخت کلیدعمومی نموده است. الزامات تدوین شده در این حوزه زیرنظر مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه جمهوری اسلامی است. باتوجه به دانش گسترده مجموعه کارشناسان این مرکز، در حوزه زیرساخت کلیدعمومی، واحد ارزیابی برنامه‌های مجهز به زیرساخت کلیدعمومی (PKE) راه‌اندازی شده است. این واحد، در حال حاضر تنها مرکز آزمون PKI در کشور می‌باشد و دارای تاییدیه از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.

برنامه‌های کاربردی مجهز به زیرساخت کلیدعمومی (PKE)

شاخص‌های بومی تولید زنجیره گواهی پردازش زنجیره گواهی

CRL/ OCSP 

بررسی وضعیت گواهی‌ها

FIPS 140-2 

توکن‌ها (CMVP)

CAVP

 اعتبارسنجی الگوریتم‌های رمز‌نگاری

FIPS 196 

(احراز هویت)

 درستی فرآیند امضا  PKCS#5  PKCS#7  PKCS#11  PKCS#10  درستی فرآیند تولید بسته‌های EMIL امن

 SSL

درستی فرآیند توافق کلید و پروتکل SSL